Kategori

Drinking cup
Yoghurt Cup | 500 Pcs/Case
Yoghurt Cup | 500 Pcs/Case
Rp425.000,-
Strawless lid ø98 mm + Seal Cup 290 ml | 500 set
Strawless lid ø98 mm + Seal Cup 290 ml | 500 set
Rp625.000,-
Sealing Film + Ring Jig + Cup 22 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Sealing Film + Ring Jig + Cup 22 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Rp6.295.000,-
Sealing Film + Ring Jig + Cup 20 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Sealing Film + Ring Jig + Cup 20 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Rp6.195.000,-
Sealing Film + Ring Jig + Cup 18 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Sealing Film + Ring Jig + Cup 18 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Rp5.895.000,-
Sealing Film + Ring Jig + Cup 16 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Sealing Film + Ring Jig + Cup 16 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Rp5.845.000,-
Sealing Film + Ring Jig + Cup 12 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Sealing Film + Ring Jig + Cup 12 oz ᴓ 92 mm (5,000 pcs)
Rp5.095.000,-
Strawless lid ø98 mm + Cup 30 oz ø98.5 mm | 500 set
Strawless lid ø98 mm + Cup 30 oz ø98.5 mm | 500 set
Rp910.000,-
Strawless lid ø98 mm + Cup 24 oz ø98.5 mm | 500 set
Strawless lid ø98 mm + Cup 24 oz ø98.5 mm | 500 set
Rp1.025.500,-
Chat Whatsapp Chat Whatsapp